ISO 9001 en VCA**

Veiligheid en kwaliteit nemen een belangrijke plaats in binnen onze organisatie. Om de gewenste kwaliteitseisen aan onze producten en processen te waarborgen zijn de interne en klantgerelateerde processen ingericht conform de ISO 9001:2008 methodiek. De ISO-9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem.

Ook is Maru Systems als bedrijf VCA** gecertificeerd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. VCA** is gericht op hoofdaannemers.

Maru Systems ISO 9001